Προστασία από Απειλές του Διαδικτύου

Οι απειλές του διαδικτύου συμπεριλαμβάνουν ιούς, είδη κατασκοπείας (spyware), Regkits, hackers και phishers.
Ρωτήσετε έναν αντιπρόσωπο της Delta Pro πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε τα δεδομένα σας.


Firewalls(Τοίχοι Προστασίας)

Προστατέψετε τα επαγγελματικά σας δεδομένα από εξωτερικές απειλές χωρίς να διακινδυνεύσει η επίδοση του δικτύου.


Επαλήθευση (Ταυτότητα) και Ιδιοαπόρρητο

Πιστοποιημένες λύσεις δικτύου για οργανισμούς με απαίτηση ασφαλείας υψηλού επιπέδου.


Εκτιμήσεις Τρωτότητας Ασφαλείας

Μήπως το τωρινό σας δίκτυο είναι εκτεθειμένο σε πιθανή διείσδυση από hackers (πληροφορικούς πειρατές);