Επισκευή Mac

Η επισκευή του MAC σας είναι δική μας υπόθεση! Προσφέρουμε επισκευή και υπηρεσίες για:

 • iMac
 • MacBook
 • MacBook Pro
 • MacBook Air
 • Mac Mini

Η υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Εγκατάσταση Windows σε Mac
 • Εγκατάσταση και Ρύθμιση Mac OS X
 • Διαγνωστική Αξιολόγηση Hardware και Software
 • Επισκευή όλων των καταστροφών και σφαλμάτων στο λειτουργικό σύστημα
 • Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος
 • Απομάκρυνση ιών και spyware
 • Διαμόρφωση των OS X για βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια
 • Έλεγχο Εφαρμογών για Λειτουργικότητα
 • Δημιουργία εφεδρικού αρχείου (backup) των σημαντικών δεδομένων όπως καθορίζεται από εσάς
 • Εξάλειψη επιβλαβής σκόνης και ρύπων εσωτερικά και εξωτερικά
 • Επισκευή / Αντικατάσταση Μνήμης Η/Υ
 • Επισκευή / Αντικατάσταση CD/DVD Η/Υ
 • Επισκευή / Αντικατάσταση Σκληρού Δίσκου Η/Υ
 • Επισκευή / Αντικατάσταση Κάρτας Ι/Ο Η/Υ

Διάγνωση και Επισκευή Συνολικού Λειτουργικού Συστήματος και Hardware

Ελέγχουμε όλες τις συσκευές υλικού και το λογισμικό του υπολογιστή σας. Η λεπτομερή εξέταση εκτός του ότι θα απαλλάξει τον υπολογιστή σας από οποιαδήποτε λογισμικά προβλήματα, θα συνεισφέρει στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων και θα βελτιστοποιήσει την συνολική λειτουργία και ταχύτητα του συστήματός σας. Όταν εντοπίσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει θα σας δώσουμε μια εκτίμηση για το κόστος επισκευής του υπολογιστή σας.