Διαχείριση Workgroup ή της Microsoft Active Directory

Βελτιστοποιήσετε την δικτυακή σας υποδομή με δικαιώματα πρόσβασης και άδειες για χρήστες και ομάδες με ολοκληρωμένο τρόπο από workgroup ή Δίκτυο Active Directory.


Διαχείριση Αναβαθμίσεων

Συνεχώς διατίθενται αναβαθμίσεις και επιδιορθώσεις για λειτουργικά συστήματα, συστήματα antivirus και πολλές άλλες εφαρμογές. Η ασφάλεια και σταθερότητα του επαγγελματικού σας δικτύου εξαρτάται από την συνεχή αναβάθμιση αυτών των παραγόντων. Επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο της Delta Pro να συζητήσουμε τις λύσεις που προσφέρουμε.


Παρακολούθηση Δικτύου

Παρακολουθώντας θέματα που μπορεί να προκύψουν αποτρέπει την δημιουργία προβλημάτων. Οι 24/7 λύσεις παρακολούθησης του ΙΤ εξοπλισμού σας θα συμβάλλουν στην διατήρηση χρόνου λειτουργίας των πληροφοριακών (ΙΤ) συστημάτων σας σε ποσοστό 100%.