Μεταφορά Δεδομένων

Μεταφορά όλων των δεδομένων που επιθυμείτε να κρατήσετε από τον παλαιό στον νέο υπολογιστή σας, από PC (υπολογιστή) σε laptop (φορητό υπολογιστή) ή σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. Εμείς παρέχουμε ολοκληρωμένη ερμηνεία για τον τρόπο πρόσβασης στα μεταφερόμενα δεδομένα σας.


Εφεδρικό Αρχείο Δεδομένων Συστήματος

Ένας επαγγελματίας της Delta Pro θα δημιουργήσει εφεδρικό αρχείο όλων των καθορισμένων από εσάς δεδομένων.