Απομάκρυνση Ιών, Spyware και Regkits

Ένας Επαγγελματίας της Delta Pro θα διεξάγει εκτεταμένη σάρωση για την ανίχνευση και εξουδετέρωση ιών, spyware ή Regkits. Οποιαδήποτε βλάβη έχει προκληθεί θα επισκευαστεί για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του συστήματος.


Προληπτική Συντήρηση - Βασική Ρύθμιση Ασφαλείας

Εγκατάσταση και αναβάθμιση των τελευταίων προγραμμάτων antivirus, spyware και προστατευτικών τοίχων, αναβάθμιση του υπολογιστή σας με τις σημαντικές (κρίσιμες) ενημερώσεις των Windows, διαμόρφωση των Windows για βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια.


Συντήρηση Συνολικού Λειτουργικού Συστήματος

Ιοί και κατασκοπευτικό λογισμικό μπορούν να διεισδύσουν στο συνολικό λειτουργικό σύστημα, επομένως εμείς διεξάγουμε εκτεταμένη προσέγγιση για την εξάλειψή τους. Αυτή η λεπτομερή εξέταση εκτός του ότι θα απαλλάξει τον υπολογιστή σας από οποιαδήποτε λογισμικά προβλήματα, θα συνεισφέρει στην πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων και θα βελτιστοποιήσει την συνολική λειτουργία και ταχύτητα του συστήματός σας.

  • Δημιουργία εφεδρικού αρχείου (backup) των σημαντικών δεδομένων όπως καθορίζεται από εσάς (έως 4GB)
  • Απομάκρυνση ιών και spyware
  • Έλεγχο Εφαρμογών για Λειτουργικότητα
  • Εξάλειψη επιβλαβής σκόνης και ρύπων εσωτερικά και εξωτερικά
  • Διαγνωστική Αξιολόγηση Hardware και Software
  • Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος
  • Επισκευή όλων των καταστροφών και σφαλμάτων στο λειτουργικό σύστημα
  • Διαμόρφωση των Windows για βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια

Δεν συμπεριλαμβάνεται λογισμικό (software).